Školenia | Insl.sk

Pripravované školenia  • Kvôli sprísneným epidemiologickým opatreniam až do odvolania neorganizujeme odborné prípravy na činnosti vedúce k ožiareniu!Školenia v oblasti žiarenia

  • Základná odborná príprava na činnosti vedúce k ožiareniu - na získanie odbornej spôsobilosti

  • Odborná príprava na činnosti vedúce k ožiareniu - na obnovu osvedčenia odbornej spôsobilosti

  • Odborná príprava v radiačnej ochrane pri lekárskom ožiarení

  • Ústavné povinné ročné školenie pracovníkov v radiačnej ochrane podľa charakteru vykonávanej činnosti

  • - v zmysle Z.z. č.355/2007 §45 ods. 24 písm. e

    - podľa NV SR č.345/2006 §27 „Školenie pracovníkov“

Školenia v oblasti hluku

  • Problematika ochrany životného prostredia a osôb pred hlukom (určené pre zodpovedných pracovníkov v priemysle)

  • Hluk v životnom prostredí z pohľadu stavebného zákona a inej legislatívy (určené pre zodpovedných pracovníkov samosprávnych orgánov)