Školenia | Insl.sk

Pripravované školenia

 • Základná odborná príprava na činnosti vedúce k ožiareniu - priemysel
  Dátum: 24.04.2019 - 25.04.2019
  Miesto konania: Penzión Q***, Zvolen (Rákoš 9020/3, 960 01 Zvolen)
  Kontaktná osoba: Magda Brodnianska
  Kontakt: 0905661981, 043/4201042, brodnianska@insl.sk

 • Aktualizačná odborná príprava na činnosti vedúce k ožiareniu - priemysel
  Dátum: 25.04.2019
  Miesto konania: Penzión Q***, Zvolen (Rákoš 9020/3, 960 01 Zvolen)
  Kontaktná osoba: Magda Brodnianska
  Kontakt: 0905661981, 043/4201042, brodnianska@insl.sk

 • Aktualizačná odborná príprava na činnosti vedúce k ožiareniu - stomatológia
  Dátum: 18.05.2019
  Miesto konania: Hotel Gader, Blatnica
  Kontaktná osoba: Magda Brodnianska
  Kontakt: 0905661981, 043/4201042, brodnianska@insl.sk

 • Odborná príprava na meranie radónu
  (v zmysle zákona 87/2018, §25, odsek 2, písmeno b, d)
  Dátum a čas: 21.05.2019 o 8:00 hod.
  Rozsah: 8 hodín
  Miesto konania: Martin
  Kontaktná osoba: Magda Brodnianska
  Kontakt: 0905661981, 043/4201042, brodnianska@insl.sk

Školenia v oblasti žiarenia

 • Základná odborná príprava na činnosti vedúce k ožiareniu - na získanie odbornej spôsobilosti

 • Odborná príprava na činnosti vedúce k ožiareniu - na obnovu osvedčenia odbornej spôsobilosti

 • Odborná príprava v radiačnej ochrane pri lekárskom ožiarení

 • Ústavné povinné ročné školenie pracovníkov v radiačnej ochrane podľa charakteru vykonávanej činnosti

 • - v zmysle Z.z. č.355/2007 §45 ods. 24 písm. e

  - podľa NV SR č.345/2006 §27 „Školenie pracovníkov“

Školenia v oblasti hluku

 • Problematika ochrany životného prostredia a osôb pred hlukom (určené pre zodpovedných pracovníkov v priemysle)

 • Hluk v životnom prostredí z pohľadu stavebného zákona a inej legislatívy (určené pre zodpovedných pracovníkov samosprávnych orgánov)