Kontaktné údaje

INŽINIERSKE SLUŽBY spol. s r.o.
Komenského 19, 03601 Martin

Informácie o činnosti, objednávkach, cenových ponukách a faktúrach získate na:

Mobil: 0905 707 347 , 0918 187 238
Pevná linka: 043 430 1043
Fax: 043 430 1042
Email: insl@insl.sk

Fakturačné údaje

Obchodné meno:
INŽINIERSKE SLUŽBY spol. s r.o.
Sídlo firmy a fakturačná adresa:
Komenského 19, 03601 Martin
IČO: 45633771
DIČ: SK2023059280
Spoločnosť zapísaná v obchodnom registri, vedenom Okresným súdom v Žiline, oddiel: Sro, vložka číslo: 53131/L

Bankové spojenie

Banka: Tatra banka, a.s.
Číslo účtu: 2929839736/1100
IBAN: SK53 1100 0000 0029 2983 9736
SWIFT (BIC) kód: TATRSKBX

Pobočky

Kancelária: Trenčín

INŽINIERSKE SLUŽBY, spol. s r.o.
Soblahov 497, 913 38 Trenčín

RNDr. Pavlík Peter
Tel. a fax: 032 658 1008
Mobil: 0907 851 401
Email: pavlik@insl.sk

Kancelária: Považská Bystrica

INŽINIERSKE SLUŽBY, spol. s r.o.
Slovenských partizánov 1130/50, 017 01 Považská Bystrica

Ing. Vaštík Vladimír
Mobil: 0907 482 177
Email: vastik@insl.sk

Sídlo spoločnosti v Martine