Tepelno-vlhkostná mikroklíma | Insl.sk

Meranie mikroklimatických podmienok

Teplo / Chlad

  • meranie faktorov tepelno-vlhkostnej mikroklímy v pracovnom prostredí

  • meranie faktorov tepelno-vlhkostnej mikroklímy v prostredí budov

  • porovnanie nameraných hodnôt s platnou legislatívou